Skip to main content

Pollen calendar: Johnson grass (Sudan grass)

Jan No blossoming
Feb No blossoming
Mar No blossoming
Apr No blossoming
May No blossoming
Jun Middle blossoming
Jul Middle blossoming
Aug No blossoming
Sep No blossoming
Oct No blossoming
Nov No blossoming
Dec No blossoming

Back to pollen list